پایان نامه ارشد:ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ

عنوان کامل پایان نامه :  ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت سایت منبع قسمتی از متن پایان نامه : هزینه‌های سیاسی شرکت‌های بزرگ گاهی اوقات تحت نظارت گروه‌های مختلف(کارگران، مصرف کنندگان، دولت و …) قرار می‌گیرند. آنها ممکن می باشد چنین جلوه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل