عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

7 تبیین اصطلاحات و واژه­ها

اقلام تعهدی:

اقلام تعهدی، به هزینه و درآمدهایی اطلاق می­گردد که در یک دوره مالی واقع شده­اند اما یه دلیل سررسید نشدن تاریخ پرداخت یا دریافت در حساب­ها ثبت نشده­اند. مبلغ تحقق یافته این­گونه اقلام در پایان دوره مالی محاسبه و در حساب­ها تحت عناوین هزینه­های پرداختنی(بدهی) و درآمدهای دریافتنی یا معوق(دارایی) ثبت می­شوند(سجادی­نژاد و اکبری، 1385،  ص 21).

اقلام تعهدی اختیاری:[1]

اقلام تعهدی اختیاری اقلامی می باشد که مدیریت بر آن­ها کنترل داشته باشد و می­تواند آن­ها را به تاخیر اندازد و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن­ها را تسریع نماید. از آن­جایی که اقلام تعهدی اختیاری در اختیار مدیریت و قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشد از تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود بهره گیری می­کنند(مشایخی و همکاران، 1384، ص 64).

اقلام تعهدی غیراختیاری:[2]

اقلام تعهدی غیراختیاری اقلامی هستند که مدیریت بر آن­ها کنترل ندارد و نمی­تواند آن­ها را به تاخیر انداخته و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن­ها را تسریع نماید(همان منبع، ص 64)

عدم­تقارن اطلاعاتی:[3]

عدم­تقارن اطلاعات به وضعیتی اطلاق می­گردد که در آن یکی از دو طرف مبادله، از شرایط وافعی کالاهای مورد نظر اگاهی نداشته باشند، و طرف دوم می­تواند سود بیشتری را حاصل نماید(خدامی­پور و غدیری، 1389، ص 2).

مدیریت سود:[4]

مدیریت سود اقدامی آگاهانه و عامدانه جهت کاهش نوسان­های سود گزارش شده در طول دوره­های متوالی در حول سطحی از سود، که سطح عادی(نرمال) سود  شرکت نامیده می­گردد، تعریف شده می باشد(ملانظری و کریمی­زند، 1386، ص 85).

[1] . Discretionary Accrual

[2] . NonDiscretionary Accrual

[3] .  Asymmetric Information

[4] .  Earning management

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری