عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت اقلام تعهدی و اهمیت آن

طبق بند 23 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران به استثنای اطلاعات مربوط به جریان­های نقدی، واحد تجاری بایستی صورت­های مالی خود را بر مبنای تعهدی(حسابداری تعهدی) تهیه کند(بند 23 استاندارد شماره 1).

در این نظام مالی (حسابداری تعهدی) صرف­نظر از زمان دریافت و یا پرداخت وجه نقد، درآمدها در زمان تحقق و هزینه­ها در زمان وقوع و یا تحمل به حساب مقصود می­گردد. در نتیجه نسبت­های حسابداری تعهدی، در صورت­های مالی شرکت­ها، اقلامی تحت عنوان«اقلام تعهدی» به وجود می­آید که اساس سیستم حسابداری تعهدی می باشد.

در فرهنگ اصطلاحات حسابداری:

اقلام تعهدی، به هزینه­ها و درآمدهایی اطلاق می­گردد که در یک دوره مالی واقع شده­اند اما به دلیل سررسید نشدن تاریخ پرداخت یا دریافت در حساب­ها ثبت نشده­اند. مبلغ تحقق یافته این گونه اقلام در پایان دوره مالی محاسبه و در حساب­ها تحت عناوین هزینه­های پرداختنی(بدهی) و درآمدهای دریافتنی یا معوق(دارایی) ثبت می­شوند(سجادی نژاد و اکبری، 1385، ص 21).

بعضی از صاحب­نظران و مراجع تدوین کننده­ی مبانی نظری و هدف­های گزارشگری مالی بر این باورند که با بهره گیری از سود حسابداری و اجزای آن می­توان جریان­های نقدی را پیش­بینی نمود(ثقفی و هاشمی، 1383، ص 29-52).

2-3-4-1-1 طبقه­بندی اقلام تعهدی

جونز[1](1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می­کند و آن­را به دو قسمت اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری تقسیم می­کند که در بعضی از پژوهش­های مرتبط با اقلام تعهدی(مانند دچو، 1994. نوروش و همکاران، 1385. مدرس و عباس­زاده، 1387 و کانگ[2] و همکاران، 2006) از این تقسیم­بندی بهره گیری شده می باشد(جونز، 1991، ص،  209).

[1] . Jones

[2] . Kang et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری