عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت موضوع مدیریت سود

سود مانند عناصر با اهمیت در اقتصادهای سرمایه­مدار محسوب می­گردد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود سهام، سنجش اثربخشی مدیریت، وسیله­ای برای پیش­بینی و ارزیابی تصمیم­گیری­ها، همواره مورد بهره گیری سرمایه­گذاران، مدیران و تحلیل­گران بوده می باشد. حداکثر­سازی سود یکی از مهم­ترین اهداف واحد تجاری می باشد. سرمایه­گذاران به سود می­اندیشند، سودی که متناسب با ریسک سرمایه­گذاری آن­ها باشد. سود به­عنوان ابزار پیش­بینی برای تحلیل­گران و سرمایه­گذاران از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. در زمانی که راه­کارهای مناسب با در نظر داشتن محیط تجاری، برای مدیران و بهره گیری­کنندگان اطلاعات مالی جهت ایجاد فرصت­های سرمایه­گذاری سودآور مشخص گردد، مطمئنا نتایج شگفت­آوری به وجود می­آورد که می­تواند یک واحد تجاری را از مرز نابودی به مرز قدرت برساند(هندریکسون و همکاران[1]: ترجمه پارسائیان، ص 96).

این رقم (سود) بر مبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می­گردد. بر اساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمد، و وقوع هزینه­ها می­توان سود را گزارش نمود. از آن­جا که در مبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدها و هزینه­ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش­بینی­ها و برآورد بهره گیری می­گردد(خواجوی و ناظمی، 1384، ص 38). بدین­لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت هست. انگیزه­ی مدیریت در دستکاری سود به مقصود نیل به اهداف خویش صورت می­گیرد(بر مبنای تئوری نمایندگی[2])، که نه تنها با اهداف صاحبان سهام همسو نمی­باشد، بلکه در تقریبا تمام موارد با آن اهداف متضاد می باشد(تضاد منافع[3]) (ظریف فرد، 1378، ص 2).

2-3-3 انگیزه­ی مدیریت سود

انگیزه­هایی که باعث می­گردد مدیران در پی هموارسازی سود باشند عبارتند از(سراج، 1388، ص 4):

الف) دریافت پاداش­های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام:

وقتی سهام شرکت در بورس نسبت به شرکت­های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد، مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.

ب) پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک­ها:

هموارسازی سود شرکت را در حال رشد و تداوم نشان می­دهد و این امر نمایانگر ریسک کمتر شرکت می باشد و به آن امکان می­دهد با نرخ بهره پایین­تری از موسسات اعتباری و بانک­ها وام بگیرند و نقدینگی حاصل از بهره کمتر می­تواند یکی از منابع مالی شرکت برای توسعه آن باشد.

ج)جذب سرمایه:

[1] . Hendriksen et al

[2] . Agency Theory

[3] . Conflict of Interest

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری