عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعداد تحلیل­گران پی­گیر شرکت[1]

شواهد تجربی موجود همواره بر این نکته تاکید دارند که بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اندازه پی­گیری شرکت از سوی تحلیل­گران ارتباط معکوسی هست. تحلیل­گران مالی، به عنوان افراد حرفه­ای که همواره در جست­و­جوی اطلاعات شرکت­ها می­باشند تأثیر مهمی را در کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی اعمال می­نمایند. این امر با ارایه دو نوع عمده خدمات از سوی آن­ها به شرکت­کنندگان در بازار، تحقق می­یابد. نخست این­ که آن­ها اطلاعات پیچیده شرکت­ها را به گونه­ای گردآوری و پردازش می­نمایند که به آسانی توسط سرمایه­گذاران بی­تجربه قابل فهم می باشد، از سویی دیگر آن­ها اطلاعاتی را فراهم می­نمایند که هنوز به گونه گسترده در بازار انتشار نیافته می باشد. از این رو با افزایش تعداد تحلیل­گران پی­گیر یک شرکت این انتظار هست که اندازه عرضه اطلاعات در مورد آن شرکت نیز افزایش یابد، که این به نوبه خود بیانگر عدم­تقارن اطلاعاتی کمتر در مورد یک شرکت می باشد(همان منبع، ص 373).

2-2-3-2-5 تعداد سهام­داران شرکت[2]

آلن[3](1993) بازار سهام را به عنوان مکانی تعریف می­کند که در آن اطلاعات همه سهام­داران یک­جا جمع می­گردد، بعضی سهام­داران اطلاعات را با صرف هزینه و گروهی دیگر به صورت مجانی کسب می­نمایند. پس هراندازه تعداد سهام­داران یک شرکت بیشتر باشد، اندازه اطلاعات موجود در بازار نیز افزایش یافته و در نتیجه عدم­تقارن اطلاعاتی کاهش می­یابد(همان منبع، ص 73).

[1] . Number of Analysts Following the firm

[2] . Number of Shareholders

[3] . Allen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری