مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

اطلاعات در بازار سرمایه، پایه اولیه­ی معاملات، تلقی می­گردد به طوری که قیمت اوراق بهادار، ارتباط­ایی مستقیم با اطلاعات در اختیار سرمایه­گذاران­، دارند. در دهه­ی 1970­ میلادی، سه دانشمند به نام­های مایکل اسپنس[1]، جورج آکرلروف[2] و جوزف استیلیتز[3] در زمینه­ی اقتصاد اطلاعات نظریه­ای را پایه­گذاری کردند که به نظریه­ی عدم­تقارن اطلاعاتی ­موسوم گردید. عدم­تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می­گردد که در آن، یکی از دو طرف مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف مانند وجود معاملات و اطلاعات محرمانه، به وقوع می­پیوندد. اسکات[4] در کتاب ایتالیک حسابداری مالی خود، عدم­تقارن اطلاعاتی مزیت اطلاعاتی بعضی از طرف­های معامله نسبت به دیگران در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می­کند. مقاله آکرلوف[5](1970) به عنوان “بازار سرمایه” تحقیقی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات محسوب می­گردد و توجه صاحب­نظران حوزه­های مختلف اقتصادی را به مسأله­ی عدم­تقارن اطلاعاتی و تبعات آن جلب نموده می باشد. ریشه و پایه­ی نظریه­ی مذکور بر این اصل استوار می باشد که در یک معامله، چنان­چه یکی از دو طرف از شرایط واقعی کالاهای مورد نظر آگاهی نداشته باشد، طرف دوم می­تواند سود بیشتری حاصل نماید. در چنین شرایطی، گونه­ای از نبود اطمینان و عدم قطعیت بر فضای معامله حاکم خواهد بود که در نهایت، به تضعیف جریان بازار و به بیانی دیگر، شکست بازار می­انجامد(آکرلوف، 1970، ص 488-500).

مداخله هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی خارجی که به قصد کسب منافع شخصی صورت می­گیرد را “مدیریت سود” گویند. مدیریت سود زمانی واقع می­گردد که مدیر ارقام متفاوتی از سودهای واقعی را به سهام­داران گزارش نماید. در واقع مدیریت سود، اقدامی آگاهانه و عامدانه جهت کاهش نوسان­های سود گزارش شده در طول دوره­های متوالی در حول سطحی از سود، که سطح عادی (نرمال) سود شرکت نامیده می­گردد، تعریف شده می باشد. به گونه کلی مدیریت سود از دو طریق انجام می­گردد:1) دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری و یا 2)دستکاری در فعالیت­های واقعی(ملانظری و کریمی­فرد، 1386، ص 85).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جونز[6] (1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می­کند و آن ­را به دو قسمت اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری تقسیم می­کند که در بعضی از پژوهش­های مرتبط با اقلام تعهدی(مانند دچو[7]، 1994. نوروش و همکاران، 1385. مدرس و عباس­زاده، 1387 و کانگ[8] و همکاران، 2006) از این تقسیم­بندی بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش بر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان منشاء اولیه­ی مدیریت سود تمرکز شده می باشد. زیرا تغییر در روش­های حسابداری و یا زمان­بندی تصمیمات مالی و یا سرمایه­گذاری، روش­های مفیدی برای جلوگیری از دعاوی حقوقی نبوده و باعث می­شوند که به شدت مشهود بوده و احتمالا خیلی سریع توسط سرمایه­گذاران شناسایی می­شوند(گارسیالارا و همکاران[9]، 2008، ص 16).

[1].  Michael Spence

[2].  George Akerlof

[3].  Jodeph Stilitz

[4].  Scott

[5] . Akerlof

[6] . Jones

[7] . Dechov

[8] . Kang et al

[9] . Garcia  Lara et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری