عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای مبتنی بر ساختار خرد بازار

در ادامه به دو معیار مبتنی بر ساختار خرد بازار مختصر تبیین داده می­گردد.

2-2-4-3-1 دامنه­ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

یکی از مهم­ترین مشخصه­هایی که سرمایه­گذاران در بازارهای مالی در جست و جوی آن هستند نقد­شوندگی می باشد. نقدشوندگی، توانایی خرید و فروش مقادیر قابل توجه از یک سهم به صورت فوری و با حداقل اثر قیمتی می باشد. بسیاری از بازارهای بورس سازمان یافته برای حفظ نقدشوندگی از خدمات افرادی به نام بازارساز بهره گیری می­نمایند وظیفه بازارسازها این می باشد که در هنگام تمایل سرمایه­گذاران برای انجام معامله، بازارهای مالی را ایجاد خواهند نمود، در عوض برای جبران چنین خدماتی آن­ها حق اعلان و پیشنهاد قیمت­های مختلف برای خرید و یا برای فروش سهام را دارند که به آن قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش می­گویند، تفاوت میان این دو قیمت که با عنوان دامنه­ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شناخته می­گردد منبع اصلی درآمد(پاداش) بازارسازها برای جبران نقدشوندگی ارایه شده از سوی آن­هاست. دامنه­ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یک معیار اندازه­گری نقدشوندگی اوراق بهادار شرکت می باشد که نخستین بار توسط دمستز[1](1968) مطرح گردید. استال[2](2000) اظهار می­دارد که دامنه­ی قیمت پیشنهادی از بازارسازها پیش روی زیان­های ناشی از معامله با سرمایه­گذاران آگاه­تر محافظت می­کند، به­طوری که آن­ها به مقصود محدود کردن معامله با مشتریان آگاه­تر، دامنه­ی قیمت را به اندازه کافی گسترده و پیش روی به مقصود جذب معامله­گران نقدینگی، دامنه­ی قیمت را محدود می­نمایند(همان منبع، ص 375).

[1] . Demsetz

[2] . Stoll

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری