مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه مخارج پژوهش و توسعه[1]

طبق بعضی قواعد گزارشگری مالی بسیاری از دارایی­های نامشهود درون شرکتی، نه سرمایه­ای محسوب شده و نه مستلزم افشاء جداگانه هستند(لیائو[2]،‌ 2009). فقدان اطلاعات در دسترس عموم در خصوص دارایی­های نامشهود و شناسایی نشده، همراه با ابهام مرتبط با این فعالیت­های سرمایه­گذاری، عدم­تقارن بیشتری را میان مدیران و سرمایه­گذاران از یک سو و به همان نحو میان سرمایه گذاران مطلع و بی­خبر ایجاد می­کند. بارث و همکاران[3](2001) درمی­یابند که شرکت­های با مخارج پژوهش و توسعه و مخارج تبلیغاتی بیشتر، به دلیل وجود منافع بالقوه ناشی از کسب اطلاعات محرمانه مرتبط با این نوع مخارج، به اندازه بیشتری توسط تحلیل­گران پوشش داده می­شوند. با این استدلال که مخارج پژوهش و توسعه منبع اصلی عدم­تقارن اطلاعاتی می باشد، ابودی و لو[4](2000) بحث می­کنند که منافع معاملات درون سازمانی در شرکت­های با مخارج پژوهش و توسعه بیشتر نسبت به شرکت­های بدون این نوع مخارج، به گونه قابل ملاحظه­ای بیشتر می باشد. این موضوع نشان دهنده­ی آن می باشد که افراد درون سازمانی از اطلاعات محرمانه خود در مورد این قبیل پروژه­ها سوء بهره گیری می­نمایند. لذا این انتظار هست که سطح عدم­تقارن اطلاعاتی به گونه مستقیم با اندازه مخارج پژوهش و توسعه ثبت نشده مرتبط باشد(کاشانی­پور و مومنی، 1390، ص 372).

2-2-3-2-3 فرصت­های رشد[5]

مطالعات صورت گرفته توسط اسمیت و واتز[6](1992) بیانگر آن می باشد که مسئله عدم­تقارن اطلاعاتی در شرکت­های با فرصت رشد بیشتر، شدیدتر خواهد بود. فرصت­های رشد بیانگر اندازه قابلیت دسترسی به پروژه­های سرمایه­گذاری سودآور و یا ایجاد موانع برای ورود به صنعت خاص می باشد. شرکت­های با چشم اندازهای آتی مطلوب، همواره دارای مزایای رقابتی نظیر محصولات منحصر به فرد و یا سهم عمده در بازار محصولات خود می­باشند، پس این شرکت­ها برای حفظ مزایای رقابتی و همچنین به مقصود جلوگیری از ورود رقبای جدید به این بازارها و یا جلوگیری از افزایش رقابت با رقبای موجود، تمایل چندانی به ارایه و افشای کامل اطلاعات عملیاتی حساس خود ندارند)همان منبع، ص 372).

[1] . R & D Expenditures

[2]. Liao

[3] . Barth et al

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] . Aboody & Len

[5] . Growth Opportunities

[6] . Smith & Watts

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری