مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزارهای مدیریت سود

از دیدگاه دیجورج و دیگران[1](1999) مدیریت سود هم در دامنه­ی گزارشگری مالی و حسابداری تعهدی و هم در سایر فعالیتها و اقدام­های مدیریت صورت می­گیرد. اما، بیشتر محققانی نظیر هیلی( 1985)، اسچیپر[2](1989) و مدیریت سود را بیشتر در محدوده­ی گزارشگری مالی و حسابداری تعهدی امکان­پذیر می­دانند(دیجورج و همکاران، 1999، ص 1-32).

به گونه کلی دو روش اصلی برای مدیریت سود مشهود می باشد که عبارتند از(اما­زاده­لاریجانی، 1385، ص 2):

1( مدیریت اقلام تعهدی که در این نوع مدیریت سود، رویه­های حسابداری مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری می­باشد اما کوشش می­گردد که عملکرد اقتصادی مبهم نشان داده گردد(دچو و اسکینر، 2000).

2( دستکاری فعالیت­های واقعی شرکت که زمانی این نوع مدیریت سود روی می­دهد که مدیران فعالیت­هایی انجام می­دهند که آن­ها را از بهترین عملکرد منحرف کند تا بتواند سودهای بالاتری گزارش کند(گانی، 2005).

به گونه اختصار، شیوه­های مدیریت سود به تبیین زیر می باشد و هریک از این شیوه­ها در قالب یکی از دو شکل بالا طبقه­بندی می­گردد( ناظمی، 1387، ص 115).

1)انتخاب رویه­های حسابداری: انتخاب رویه­ی حسابداری، بر زمان­بندی شناخت درآمدها و هزینه­ها در محاسبه­ی سود تاثیر می­گذارد. به عنوان مثال: رویه­های که شناخت درآمدها به جلو و تشخیص هزینه­ها با تاخیر می­اندازد، سود گزارس شده را افزایش می­دهد.

2) بهره گیری از رویه­ی حسابداری/برآوردهای اختیاری: حتی بعد از این که مدیریت شرکت، رویه­های حسابداری را انتخاب نمود، هنوز این اختیار هست که چگونه اصول حسابداری به کار گرفته شوند. به عنوان مثال، در مورد بر آورد عمر خدمات، ارزش اسقاط، عمر دارایی­های نامشهود، نرخ سوخت حساب­های دریافتنی و… اختیار هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)زمان­بندی رویه­ی حسابداری: مدیریت همچنین اختیار دارد که چه موقع، چگونه رویدادها را شناسایی کند. هنگامی که رویداد­های حسابداری نیازمند افشا درصورت­های مالی هستند. به عنوان مثال در مورد دارایی­های معیوب و خراب، این اختیار هست که چه مقدار از آن را مستهلک کنیم.

4)زمان­بندی: تحصیل و خرید دارایی­ها می­تواند بر سود حسابداری تاثیر بگذارد. مدیریت می­تواند زمان و مقدار سرمایه­گذاری در هزینه­های پژوهش وتوسعه، تبلیغات و نگهداری را انتخاب نماید، هر سه مورد به عنوان هزینه­ی دوره در دوره­ای که تحمل می­گردد، شناسایی می­شوند. مدیریت همچنین در مورد زمان­بندی فروش اموال، ماشین­آلات و تجهیزات برای تسریع بخشیدن یا به تاخیر انداختن شناخت سود و زیان تصمیم می­گیرد.

[1] . Degeorge et al

[2] . Schipper

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری