عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

هدف افشای اطلاعات مالی

غالبا از سه هدف برای افشا در گزارشگری مالی نام برده می گردد: ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی، ارزیابی در مورد نحوه بهره برداری از منابع و پیش بینی طریقه سود آوری برای سال‌های آتی.

2-2-3-2) حجم اطلاعات

در ارتباط با اندازه اطلاعاتی که بایستی افشا گردد، حسابرسان از واژه هایی نظیر کافی، مناسب و کامل بهره گیری می‌کنند. با وجود بعضی اختلاف نظر ها، این توافق عمومی هست که گزارش‌های مالی بایستی بطور کامل ارائه گردد. اما در عین حال نباید حاوی اطلاعاتی بیش از حد کم اهمیت باشد. بطور کلی می‌توان گفت اگر حذف اطلاعات معینی باعث گردد که گزارش‌های مالی گمرا کننده باشد، افشای آن اطلاعات ضروری می باشد به هر حال قضاوت در این مورد به شناخت مدل‌های تصمیم گیری سرمایه گذاران بستگی دارد.

تجربه و پژوهش ها نشان داده که در کشور‌های مختلف واحد‌های تجاری غالبا بدون فشار‌های قانونی یا الزامات حرفه ای تمایلی به افزایش اندازه افشای اطلاعات مالی ندارند. به همین دلیل در بسیاری از کشور ها، نهادهای نظارتی بر معاملات بورس اوراق بهادار با اعمال مقررات خاص شرکت‌ها را ملزم به بهبود کیفیت و افزایش کمیت در افشای اطلاعات مالی نموده اند.

2-2-3-3) مخاطبان افشای اطلاعات

بحث در مورد مخاطبان افشای اطلاعات مالی، یعنی اینکه اطلاعات مالی برای چه اشخاصی بایستی افشا گردد، به گونه سنتی برای آن سوال به این ترتیب پاسخ داده شده می باشد که گزارش‌های مالی اساسا برای سرمایه گذاران واعتباردهندگان تهیه و ارائه می گردد.

نظر هیات تدوین استاندارد‌های حسابداری مالی ایران این می باشد که:

«هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که آثار مالی معاملات، عملیات رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد انتفاعی را اظهار و از این طریق سرمایه گذاران، اعطا کنندگان تسهیلات مالی و سایر بهره گیری کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور واحد انتفاعی یاری دهد».

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-4) افشای داوطلبانه در مقایسه با افشای اجباری اطلاعات مالی

بسیاری از صاحب نظران حسابداری بر این باورند که شرکت‌ها داوطلبانه تمامی اطلاعاتی را افشا می‌کنند که برای عملکرد بهینه بازار سرمایه لازم است. به نظر این گروه افشا نکردن بعضی از این اطلاعات، به این دلیل می باشد که برای سرمایه گذاران نامربوط محسوب یا از منابع دیگر دریافت می گردد. بنا بر ادعای بعضی دیگر از تحقیقگران حسابداری، شواهد نشان می‌دهد که شرکت‌های سهامی در صورت عدم الزام از طرف حرفه یا نهادهای دولتی یا قانونی، تمایلی به افشای اطلاعات اضافی ندارند.

بعضی از علت های این عدم تمایل به تبیین زیر می باشد :

1-افشای اطلاعات اضافی به نفع رقبای تجاری و به زیان سهامداران می باشد. اما نظر به اینکه این رقبا می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع دیگر تحصیل کنند، درستی این مطلب مورد تردید می باشد.

2-با افشای کامل اطلاعات اتحادیه‌های کارگری در مذاکره مربوط به دستمزد، امتیاز بیشتری خواهند داشت. اما افشای کامل می‌تواند در عین حال جو مذاکرات مربوط به دستمزد را بهبود بخشد.

3-نظر به اینکه اغلب سرمایه گذاران نمی توانند خط مشی‌ها و روش‌های حسابداری را درک کنند، افشای کامل می‌تواند موجب گمراهی آنان گردد. اما با در نظر داشتن وجود تحلیلگران و مشاوران مالی و احاطه آنان بر روش‌های حسابداری نمی توان این نظر را قبول نمود.

4- نظر دیگری که تا حدودی قابل قبول به نظر می‌رسد این می باشد که منابع دیگری برای تامین اطلاعات هست که اطلاعات را با هزینه کمتری از ارائه آن از طریق صورت‌های مالی واحد‌های انتفاعی تامین می کند(شباهنگ، 1382).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید