عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای سنجش عدم­تقارن اطلاعاتی

در ادبیات مالی برای اندازه­گیری عدم­تقارن اطلاعاتی در بازار معیارهای متعددی مطرح شده می باشد. از آن­جا که سطح عدم­تقارن اطلاعاتی به گونه مستقیم قابل نظاره نیست از این رو محققین از بعضی متغیرهای شاخص(نماینده) برای سنجش آن بهره گیری نموده­اند. این معیارها در سه طبقه کلی قرار می­گیرند. بعضی مطالعات تجربی از معیارهای فرصت رشد به عنوان شاخص اندازه­گیری عدم­تقارن اطلاعاتی یک شرکت بهره گیری نموده­اند. استدلال آن­ها این می باشد که شرکت­های با فرصت­های رشد بیشتر، محیط اطلاعاتی نامتقارن­تری دارند. پاره­ای دیگر از تحقیقات دریافتند که افزایش سطح اطلاعات مرتبط با یک شرکت منجر به همگرایی در انتظارات مربوط به سودهای مورد انتظار آتی شرکت می­گردد. این تحقیقات معمولا از معیارهای منتج از توافق میان پیش­بینی­های سود هر سهم تحلیل­گران به عنوان شاخصی برای سطح عدم­تقارن اطلاعاتی بهره گیری می­کنند. دسته سوم از مطالعات از یک سری از معیارهای مبتنی بر ادبیات ساختار خرد بازار[1] بهره گیری نموده­اند که در مقایسه با دو گروه قبلی شایع­تر می­باشند. در این بخش هر یک از این معیارها به صورت کامل معرفی می­گردد(همان منبع، ص 374).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-4-1 معیارهای مبتنی بر فرصت­های رشد

اسمیت و واتز(1992) بحث می­کنند که مدیران شرکت­های با فرصت رشد بیشتر آگاهی نسبتا بهتری در خصوص فرصت­های رشد و همچنین در مورد جریانات نقدی مورد انتظار آتی ناشی از دارایی­های موجود شرکت­های تحت مدیریت خود دارند. بر مبنای این استدلال بعضی مطالعات از معیارهای فرصت رشد شرکت، به عنوان شاخصی برای سنجش عدم­تقارن اطلاعاتی بهره گیری کرده­اند. برای مثال مک­لفلین و همکاران[2](1998) از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه، کلارکسن و همکاران[3] (2008) و کورمیر و همکاران(2009) از شاخصQ  توبین که هر دو معیارهای فرصت رشد می­باشند برای اندازه­گیری عدم­تقارن اطلاعاتی بهره گیری نموده­اند(همان منبع، ص 374).

[1] . Market Microstructure Measures

[2] . MC Laughin et al

[3] . Clarkson et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری