عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اهمیت و ضرورت پژوهش

معمولا زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکت‌ها در بازار منتشر می گردد این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایه گذاران و سایر افراد تجزیه و تحلیل می گردد و بر مبنای آن تصمیم به خرید و فروش می‌گیرند. این اطلاعات و نحوه تأثیر آن بر رفتار بهره گیری کنندگان، بویژه سهامداران باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام می گردد زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتی را شکل می‌دهد. پس در صورت نشت اطلاعات، واکنش‌های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران بواسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه قابل نظاره می‌باشد که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت.

باتاچاریا و همکاران[1] (2012) نشان می‌دهند که یکی از تأثیر‌های اصلی اطلاعات حسابداری فراهم کردن اطلاعاتی برای تخصیص کارایی سرمایه در بازار‌های مالی می‌باشد. آنان همچنین اظهار می‌کنندکه به علت این واقعیت تصمیم‌ها و پیامد‌های کیفیت اطلاعات حسابداری منفعت اصلی برای سرمایه گذاران، مدیران و تنظیم کننده‌های استاندارد می‌باشد.

آکرلوف (1970) گزارشگری و افشای اطلاعات مالی برای عملکرد مطلوب بازار سرمایه ضروری می باشد تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا اکثراً به سبب عدم تقارن اطلاعاتی و ارتباط کارگذاری بین مالکان سرمایه و مدیریت به وجودمی‌آید. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی متأثر از تفاوت اطلاعاتی و انگیزه ای متناقض بین کارآفرینان و پس انداز کنندگان می‌باشد این موضوع بطور بالقوه می‌تواند منجر به اختلال در عملکرد بازار سرمایه گردد

لذا در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت بالای اطلاعات و افشای آن توسط شرکت‌ها و تأثیر آن بر عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان عاملی مهم جهت تصمیم گیری سهامداران نسبت به خرید یا فروش سهام خود، ارتباط بین کیفیت افشا وعدم تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-4) جنبه نوآوری پژوهش

یکی از عواملی که بر عدم تقارن اطلاعاتی و توزیع اطلاعات بصورت گوناگون در بازار تاثیر می‌گذارد، کیفیت افشا می‌باشد. بطوری که بر عملکرد شرکت‌ها و سود سهامداران تاثیر گذار می‌باشند. از طرف دیگر در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی مطالعاتی صورت گرفته می باشد و به نظر می‌رسد تحقیقی در ارتباط با کیفیت افشا و عدم تقارن انجام نشده باشد

[1] Battachrya et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید