عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

دفعات گردش سهام

یکی دیگر از معیارهای مهم نقدشوندگی در بازار، گردش سهام می باشد که بیانگر تمایل و آمادگی سرمایه­گذاران برای خرید و فروش سهام یک شرکت می باشد. این تمایل و آمادگی، به گونه معکوس با سطح عدم­تقارن اطلاعاتی موجود در بازار مرتبط می باشد. شرکت­های با عدم­تقارن اطلاعاتی بالا، گردش سهام کمتری خواهند داشت. زیرا معامله­گران ناآگاه با علم به این که آن­ها در معامله با معامله­گران آگاه متحمل زیان خواهند گردید با احتمال کمتری اقدام به معامله در سهام این شرکت­ها خواهند نمود. از این رو تعداد دفعات گردش سهام به عنوان یک معیار معکوس عدم­تقارن اطالعاتی در بازار به کار می­رود(ماهد[1]، 2005، ص 1231-1211). مطالعاتی نظیر لوز و ورچیا(2000)، ماهد(2005) و لیائو(2009) از این معیار برای سنجش عدم­تقارن اطلاعاتی استفاه نمودند. معمولا دفعات گردش سهام از طریق ارتباط زیر محاسبه می­گردد(کاشانی­پور و مومنی، 1390، ص 378):

 

(2-4)

2-3 مدیریت سود

2-3-1 تعریف مدیریت سود

مقوله­ مدیریت سود از اواخر دهه 1920، به دنبال تاکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش­تر معطوف به ترازنامه بود، متولد و مطرح گردید(ملانظری و کریمی­زند، 1386، ص 84).

تعریف­های گوناگونی از مدیریت و یا هموارسازی سود توسط صاحب­نظران و محققین حسابداری ارائه شده می باشد که اکثر آن­ها از نظر مفهومی مشابهت دارند برای مثال:

هیلی و والن[2] تعریف زیر را از مدیریت سود کردند:

مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود بهره گیری می­کند و این کار با هدف گمراه کردن بعضی سهام­داران درمورد عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند انجام می­گردد.

اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست­های حسابداری برای دستیابی به بعضی اهداف خاص مدیر تصریح می­کند.

فرن و همکاران[3] دستکاری سود توسط مدیر به مقصود دستیابی به قسمتی از پیش­داوری­های مربوط به سود مورد انتظار مانند پیش­بینی­های تحلیل­گران برآوردهای قبلی را به عنوان مدیریت سود تعریف می­کند. به­گونه کلی می­توان تعریف زیر را برای اظهار مفهوم مدیریتی سود ارائه نمود:

[1] . Mohd

[2] . Healy & Wahlen

[3] . Fern et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری