مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

3 عوامل موثر بر عدم­تقارن اطلاعاتی

2-2-3-1 کیفیت افشاء و عدم­تقارن اطلاعاتی

افشاء گسترده می­تواند باعث جلب اعتماد مجدد سرمایه­گذاران در مورد جنبه­های مختلف عملکرد یا عملیات شرکت شده و به کاهش سطح عدم­تقارن اطلاعاتی و یا به تعبیری به کاهش هزینه­های اطلاعاتی سرمایه­گذاران منجر گردد(کورمیر و همکاران[1]، 2009، ص 88-71). کیفیت بالای افشاء به گونه کلی از دو طریق می­تواند بر سطح عدم­تقارن اطلاعاتی در بازار اثر گذار باشد. نخست این که افشاء با کیفیت­تر می­تواند از طریق کاهش منافع مورد  انتظار، در کسب اطلاعات محرمانه، انگیزه­های جست­و­جوی این نوع اطلاعات را کاهش دهد و از سوی دیگر افشاء بهتر، مقدار نسبی معامله به وسیله سرمایه­گذاران ناآگاه را افزایش می­دهد(کاشانی­پور و مومنی، 1390، ص 371).

2-2-3-2 سایر عوامل موثر بر عدم­تقارن اطلاعاتی

علاوه بر کیفیت افشاء که به گونه معکوس با سطح عدم­تقارن اطلاعاتی در بازار مرتبط می باشد، این انتظار هست که سایر عوامل مرتبط با محیط اطلاعاتی شرکت نیز بتوانند سطح عدم­تقارن اطلاعاتی موجود در بازار را تحت تاثیر قرار دهند. در این بخش بعضی از مهم­ترین این عوامل تشریح می­گردند(همان منبع، ص 373-371):

2-2-3-2-1 اندازه­ی شرکت[2]

نتایج مطالعات لنگ و لاندهالم[3](1993) بیانگر آن می باشد که سطح افشاء و اندازه اطلاعات در دسترس در مورد شرکت­های بزرگتر در مقایسه با شرکت-های کوچکتر به مراتب بیشتر می باشد. همچنین براون و هیلجست[4](2007)، استدلال نمودند که قیمت­های سهام، اطلاعات شرکت­های بزرگ را زودتر از اطلاعات شرکت­های کوچک­تر منعکس می­کند. پس این انتظار هست که شرکت­های بزرگ­تر با عدم­تقارن اطلاعاتی و در نتیجه با هزینه سرمایه کمتری نسبت به شرکت­های کوچک­تر مواجه باشند(کورمیر و همکاران، 2009، ص 88-71).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Cormier et al

[2] . Firm Size

[3] . Lang & Lunholm

[4] . Brown & Hillegeist

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری