عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت و اهمیت پژوهش                                                                         

فرایند اندازه­گیری سود و نتیجه­ی آن تأثیر مهمی در اداره­ی شرکت دارد و معمولاً کاربران صورت­های مالی اهمیت زیادی برای آن قائل هستند. به همین دلیل می باشد که سود حسابداری و اجزای مربوط به آن مانند اطلاعاتی محسوب می­گردد که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­گردد. مدیران از طریق انتخاب سیاست­های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می­کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این می باشد که بهره گیری­کنندگان بتوانند با اتکای بر صورت­های مالی تصمیمات نسبتا مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می­باشد که منافع تمام بهره گیری­کنندگان به­ صورت مطللوب رعایت گردد. از سوی دیگر همانطور که از تعریف مدیریت سود برمی­آید، انگیزه مدیریت در دستکاری سود به مقصود نیل به اهداف خویش صورت می­گیرد(بر مبنای تئوری نمایندگی[1])، که نه تنها الزاما با اهداف صاحبان سهام همسو نمی­باشد، بلکه در تقریبا تمام موارد با آن اهداف متضاد می باشد(تضاد منافع[2])،(ظریف­فرد، 1378، ص 2).

حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت­های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استانداردهای حسابداری در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می­گذارد. در واقع مشکل از آنجایی ناشی می­گردد که مدیریت سود در بعضی از مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت­های مالی می­گردد، در حالی که صورت­های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی­توانند بر صورت­های مالی اشکالی بگیرند. در نظر داشتن این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم­گیری­هاست، آگاهی بهره گیری­کنندگان از قابل اتکا بودن سود می­توانند آن­ها را از اتخاذ تصمیمات بهتری یاری کنند(اما­زاده­لاریجانی، 1385، ص 2(.

در این پژوهش کوشش شده که به بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی این آگاهی داده گردد که گاهی اوقات در شرایط عدم­تقارن اطلاعاتی سود مدیریت می­گردد. از این رو سود گزارش شده از سود واقعی متفاوت خواهد بود، در این صورت ایشان بایستی در تصمیم­گیری­های خود دقت بیشتری به اقدام آورده و محتاط­­تر اقدام نمایند.

[1] . Agency Theory

[2] . Conflict of Interest

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری