عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

حدود و دامنه مدیریت سود

به اعتقاد جیراکس[1] (2004) مدیریت سود شامل طیف وسیعی می باشد که از حسابداری محافظه کارانه[2] شروع می گردد و با هموارسازی سود[3] و سپس تا حسابداری از نوع تخطی از اصول و قواعد و میثاق‌ها (یا حسابداری متهورانه[4]) ادامه می‌یابد و در نهایت به حسابداری متقلبانه[5] منتهی می گردد. لذا حوزه و محدوده بسیار وسیعی برای قضاوت شخصی در حسابداری به وجودمی‌آید که این امر موجب اغوای مدیران شده و در آنان ایجاد انگیزه می کند تا به دستکاری سود مبادرت ورزند (جیراکس، 2004، 10). هر کدام از این موارد مباحث وسیعی را می‌طلبد، اما از آنجا که عمده، موضوع پژوهش ما مدیریت سود می باشد، فقط به تبیین مختصری از آنها اکتفا می‌کنیم.

حسابداری محافظه کارانه: محافظه کاری یکی از مشخصات اصلی گزارشگری مالی می باشد. از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی، محافظه کاری کوششی می باشد برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می گردد (شباهنگ، 1387، 54):

  • شناخت کندتر درآمد فروش،
  • شناخت سریعتر هزینه ها،
  • ارزشیابی کمتر داراییها،
  • ارزشیابی بیشتر بدهی‌ها .

در واقع هدف از محافظه کاری جلوگیری از تصمیم گیری‌های نادرست از سوی سرمایه گذاران بر بهره گیری کنندگان صورتهای مالی می باشد. از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران به سود گزارش شده مرتبط می‌داند، مدیران انگیزه‌های قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می گردد، دارند. پس می‌توان محافظه کاری را سازوکاری برای کنترل انگیزه‌های مدیران به مقصود گزینش بیش از واقع سود تلقی نمود، محافظه کاری از رفتار فرصت طلبانه مدیران (برای مدیریت سود شرکت) جلوگیری می کند و خطر اخلاقی را کاهش می‌دهد. رویه‌های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می‌دارد و طبعاً از پرداختهای اضافی (پاداش‌های اضافی) به مدیران جلوگیری می کند (مهرانی و همکاران، 1389، 49).

هموارسازی سود: عبارت از اقداماتی که مدیریت برای کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری انجام می‌دهد. هموارسازی سود را می‌توان اقدام آگاهانه مدیریت، به مقصود تنظیم نوسانات سود شرکت تعریف نمود. مدیران با هموارسازی سود قادرند برای بازده سهام تأثیرگذاشته و با این روش به اهدافی نظیر امنیت شغلی، پاداش و افزایش ثروت سهامداران دست یابند. کم بودن نوسانات سود وضعیت مطلوب تری را در سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شرکت‌ها ایجاد می کند. مدیریت بعضی از شرکت‌ها جهت با ثبات جلوه دادن سودآوری دست به دستکاری آگاهانه در اقلام صورتهای مالی می‌زنند تا توجه سرمایه گذارن را به سمت خود جلب نمایند. در واقع هموارسازی سود یکی از ابزارهای، موضوعی بزرگتر، تحت عنوان مدیریت سود می باشد، به این مفهوم که مدیریت سود از روش‌های مختلفی بهره می‌گیرد که یکی از آنها هموارسازی سود می باشد (آقایی و کوچکی، 1375، 32).

سودهای هموار به دو صورت می‌باشند:

1)سودهایی که به مقصود طبیعی هموار می باشد: این نوع از سودهای هموار به جریان‌های سودی اطلاق می گردد که از فرآیندهای عملیاتی ذاتاً هموار بدست می‌آید. مثل صنایع آب و برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد می‌کنند.

[1] . Giroax(2004)

[2] . Conservative Acconting

[3] . Earnings smoothing

[4] . Aggressive Accounting

[5] . Fraud Accounting

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق اظهار ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت می باشد.

 

اهداف کاربردی پژوهش

1-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی

2-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ

4- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری