ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

تشریح و اظهار مساله پژوهش

هزینه سرمایه به گونه اعم و هزینه حقوق صاحبان سهام به گونه اخص، از مباحث اساسی می باشد که به دلیل کاربردهای وسیع آن در ادبیات مالی از اهمیت ویژه­ای برخودار می باشد و همواره مورد توجه اندیشمندان و  صاحب نظران این حوزه قرار گرفته می باشد. هزینه سرمایه دارای کاربردهایی مانند معیار پذیرش طرح های سرمایه گذاری جدید، نرخ تنزیل برای محاسبه ارزش افزوده بازار و معیار ارزیابی نرخ های بازده سرمایه به کار گرفته شده می باشد. در تمام مدل های ارزیابی اوراق بهادار، تعیین هزینه سرمایه و اجزای آن شامل هزینه حقوق صاحبان سهام ضرورتی انکار ناپذیر می باشد و به همین دلیل، عوامل اثر گذار بر آن، همواره یکی از چالش های مهم در ادبیات مالی می باشد(بولو، 1386).

ادبیات مالی اظهار‌گر این می باشد که اطلاعات تأثیر مهمی را در تعیین هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها بازی می کند(بوتوسان[1]، 1997؛ بوتوسان و پلاملی[2]، 2002؛ فرنکیس و همکاران[3]، 2005؛ هیل[4]، 2002؛ لیزو[5] و وریچیا، 2000). به علاوه، شرکت ها با رویه‌های افشای اطلاعاتی بیشتر آینده نگر، هزینه حقوق صاحبان سهام پایین‌تری دارند. برای مثال، بوتوسان (1997) در ارتباط با شرکت‌های تولیدی اظهار نمود شرکت­هایی که افشای اطلاعاتی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که اطلاعات آینده نگر ارائه می‌کنند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می‌کنند(پنگ هی و همکاران[6]، 2013).

شناسایی عوامل موثر بر هزینه حقوق صاحبان سهام به مقصود محاسبه هزینه سرمایه شرکت، در بازار بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. هزینه سرمایه به عنوان متغیر کلیدی در تنزیل جریانات نقدی و به تبع آن محاسبه ارزش خالص فعلی و نیز ارزشگذاری سهام به کار گرفته می گردد. بدیهی می باشد که سهامداران در جهت پیش بینی های خود و نیز افزایش ثروت خود اهمیت اساسی برای هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه سرمایه قائلند. از سوی دیگر مدیران به مقصود متعادل نگه داشتن غیر از هزینه حقوق صاحبان سهام پیش روی هزینه بدهی­ها و در نهایت افزایش ثروت سهامداران اهمیت زیادی برای این متغیر کلیدی قائلند(خواست خدائی، 1390).

[1]. Botosan

[2]. BotosanandPlumlee

[3]. Francis et al

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]. Hail

  1. 8. Leuz

[6] . Peng He et al

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش تعیین ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام می­باشد.

در دهه های اخیر بر تأثیر اطلاع رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده می باشد. پیشرفت­های وسیع در به کارگیری مدل­های کمی علوم رفتاری و فن آوری اطلاعات، تأثیر قابل توجهی در تحول حسابداری اعمال نموده می باشد. پس گزارش­های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می­طریقه که مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر بهره گیری کنندگان برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن­ها بهره گیری می کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار بهره گیری کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه­گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می گردد(عدیلی، 1388).

یکی از پدیده های منفی که به گونه معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعات می باشد که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه­گذاران می گردد. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می­آید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد، مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به گونه موثر بهره گیری کند. این آگاهی بیشتر، اکثراً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخودار از اطلاعات بیشتر می باشد(کلارکسون و همکاران[1]، 2007).

اکرلوف و همکاران[2] (1970) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه­ای را پایه­گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید. این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها گردد که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می­آید. آن­ها خاطر نشان کردند که واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر می کنند.

نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، موضوعی مهم و بحث برانگیز در حسابداری مالی می باشد که به گونه معمول در بازار بورس اوراق بهادار رخ می­دهد. براساس این نظریه، عدم تقارت اطلاعاتی به شکاف های اطلاعاتی[3]، کیفیت[4]، گزارشگری[5]، قابل فهم بودن[6]، ادارکی[7] و ارزش تقسیم می­گردد. هر چه دامنه مطرح شده بیشتر باشد، سطح شکاف ارزش و به دنبال آن فاصله بین قیمت مبادلاتی اوراق بهادار شرکت­ها از ارزش ذاتی آنها بیشتر خواهد بود که این امر، به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی و مالی توسط سرمایه گذاران منجر خواهد گردید(خانی و قجاوند، 1391).

برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از معیارهای مانند خطای پیش بینی تحلیل گران با سود واقعی، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف پیش بینی های تحلیل گران بهره گیری می گردد.(نظری و همکاران، 1391). در این پژوهش برای قضاوت در مورد اندازه عدم تقارن اطلاعاتی، از میان معیارهای موجود اختلاف قیمت خرید و فروش[8] سهم بین مدیران و سرمایه­گذاران انتخاب شده می باشد.

تینیک[9] (1972) اذعان داشت در ادبیات مربوط به تئوری زیر ساخت بازار، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می گردد، هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه انتخاب نامطلوب. افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی سهام، پدیده­ای صرفاً اطلاعاتی می باشد که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر مرتبط خواهد بود.

مفهوم هزینه سرمایه مبتنی بر این فرض می باشد که هدف شرکت عبارت می باشد از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می باشد در واقع بر همین اساس بین تصمیمات مالی شرکت و تصمیمات سرمایه­گذاری ارتباط مستقر می­کند لذا با در نظر داشتن اهمیت هزینه سرمایه تعیین عوامل تاثیر­گذار بر آن از اهمیت خاصی برخودار خواهد بود. برای محاسبه هزینه سرمایه روش های متفاوتی مانند مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[10]، مدل تعدیل شده قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل تراکمی، بازده سود تقسیمی به اضافه بازده سودآوری سرمایه، مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل سه فاکتوری فاما و فرنچ[11] هست(سلیمانی و طاهری، 1391). در این پژوهش مقصود از هزینه سرمایه، هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بدین مقصود از مدل تعدیل شده گوردون[12] در این پژوهش بهره گیری شده می باشد.

پایان نامه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری