پایان نامه ارشد

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

 مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی قسمتی از متن پایان نامه : فهرست عنوان                                   صفحه فصل اول)کلیات پژوهش(                                1 1-1 مقدمه                                           2 1-2 اظهار مسئله                                      ادامه مطلب…

By 92, ago